Šta znači FABULOZAN?

» fabulozan • pridev Kao u bajci, basnoslovan, izmišljen, neverovatan.