Šta znači FABULA?

» fabula • ženski rod Basna, priča u kojoj se prikazuju događaji čiji su junaci životinje, koje misle, rade, govore i ponašaju se kao ljudi, obično sa ciljem da pouči ili da ismeje mane i slabosti ljudske. Kao pisci ovakvih priča čuveni su: Ezop, Lafonten, Lesing, Krilov, Dositej Obradović i dr.;
Izmišljotina, bajka; laž;
Predmet, sadržina (drame, epa, priče itd).