Šta znači FABRIKATURA?

» fabrikatura • ženski rod Proizvođenje; prerada, prerađivanje (sirovina); fig. izmišljanje, kovanje (laži).