Šta znači FABRIKAT?

» fabrikat • muški rod Potpuno prerađena roba, tj. roba koja se po izlasku iz fabrike više ne prerađuje.