Šta znači FABRIKANT?

» fabrikant • muški rod Vlasnik (ili sopstvenik) fabrike, tvorničar, proizvođač fabričke robe.