Šta znači FABRIKACIJA?

» fabrikacija • ženski rod Proizvođenje; prerada, prerađivanje (sirovina); fig. izmišljanje, kovanje (laži).