Šta znači FA?

» fa • imenica (muzika) Četvrta nota solmizacije (iza mi).