Šta znači EVROPEIZAM?

» evropeizam • muški rod Opšteevropska reč ili jezička pojava koja se nalazi u svim evropskim jezicima ili u više njih (a nije romantizam ni germanizam);
Evropski karakter, duh.