Šta znači EVROPA?

» Evropa • ženski rod (geologija) Stari kontinent.

» Evropa • ženski rod (mitologija) Kći feničanskog kralja Agenora i sestra Kadmova. Zevs, pretvorivši se u bika, ukrade je i na svojim leđima odnese na Kretu (Krit), gde mu postane ženom i rodi Minosa, Sarpedona i Radamantisa; po njoj je i naš kontinent dobio ime.