Šta znači EVROCENTRIZAM?

» evrocentrizam • muški rod Shvatanje da je Evropa u svemu (kultura, politika i druge oblasti) centar sveta.