Šta znači EVOLUCIONISTIČKI?

» evolucionistički • pridev Razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom; evoluciona eskadra voj. flota koja češćim menjanjem položaja teži da se približi neprijatelju; evoluciona teorija, učenje o razvoju, razvitku, po kojem se tela u prirodi sama sobom razmnožavaju, i po kojem su već u prvom čovečijem ili životinjskom telu postojale klice svih budućih tela; evolucioni.