Šta znači EVOLUCIJA?

» evolucija • ženski rod Razvijanje, razvitak, razvoj, razviće višega, savršenijeg i komplikovanijeg iz nižega, nesavršenijeg i jednostavnijeg; voj. zaobilaženje, menjanje pravca; muz. prebacivanje (ili premeštanje) glasova u dvostrukom kontrapunktu; supr. involucija, revolucija. (lat.)