Šta znači EVOKATOR?

» evokator • muški rod Izazivač neke uspomene, onaj koji izaziva, oživljava uspomenu na nekoga ili nešto. (lat.)