Šta znači EVOKATIVAN?

» evokativan • pridev Podseća na ...