Šta znači EVOKACIJA?

» evokacija • ženski rod Dozivanje (ili prizivanje) duhova; podsećanje i oživljavanje uspomene na nekoga ili na nešto; prenošenje parnice na viši sud; pozivanje pred neki spoljni sud, naročito u Srednjem veku, papino pravo da pozove nekoga u Rim na suđenje.