Šta znači EVOCIRATI?

» evocirati • glagol Prizivati, dozivati, npr. duhove; prav. žaliti se višem sudu; prizvati, oživiti uspomenu na koga ili na što.