Šta znači EVOCIRANJE?

» evociranje • imenica Podsećanje na nekoga ili nešto; oživljavanje uspomena;
Prizivati, dozivati duhove (lat.9