Šta znači EVO!?

» Evo! • usklik Uzvik: eto, eno, gle.