Šta znači EVHARISTIJA?

» evharistija • ženski rod Najšire prihvaćen naziv za najvažniji deo hrišćanskog bogosluženja koji se ispoljava obrednim jedenjem hleba i pijenjem vina, što je vid sjedinjenja sa Hristom i u Hristu. Drugi nazivi za ovaj obred jesu večernja Gospodnja, sveto pričešće, sveta liturgija i misa. U Novom zavetu postoje četiri kazivanja o tome da je i sam Hrist ustanovio evharistiju, i to noć uoči svog raspeća. Blagodarenje (na grčkom evharistia) za poslednju čašu blagoslova postalo je naziv i za obred koji je nastao pošto je crkva prekinula sa proslavljanjem pashe kao obrednog čina, i to krajem prvog veka. Novi obred je bio vezan samo za jedenje hleba i pijenje vina, uz molitvu blagodarenja, koja je već u trećem veku ustanovljena kao ponavljanje reči koje je Isus, prema jevanđeljima, izgovorio prilikom samog obreda. On je izjednačio hlep sa svojim telom, a čašu vina sa svojom krvlju.