Šta znači EVERTEBRATA?

» evertebrata Rod beskičmenjaka.