Šta znači EVENTUALNOST?

» eventualnost • ženski rod Nastupanje mogućeg slučaja, mogućan slučaj, mogućnost, slučajnost; eventualitet. (lat.)