Šta znači EVENTUALIJE?

» eventualije Stvari koje nisu na dnevnom redu, ali se o njima može raspravljati ako ih neko iznese, slučajnosti;
Poslednja tačka denvnog reda na sastancima ili skupštinama, obično sa naznakom "razno". (lat.)