Šta znači EVENTUALIJA?

» eventualija • ženski rod Sporedne (ili nepredviđene) stvari, sporedna (ili nepredviđena) pitanja, stvari koje se još mogu pojaviti (obično poslednja tačka dnevnog reda na skupštinama u kojoj se raspravljaju pitanja koja nisu bila na dnevnom redu).