Šta znači EVENTILIRATI?

» eventilirati • glagol Izvetriti, provetriti, provetravati.