Šta znači EVENKA?

» evenka • ženski rod (botanika) Svežanj vinove loze sa grožđem, komadić loze sa grozdom, evenak.
Dva kukuruzna klipa kao pričuva za seme;
Vrsta grožđa odnosno vina. (tur.)