Šta znači EVENJKA?

» evenjka • ženski rod Evenka (tur.)