Šta znači EVANĐELISTIČKI?

» evanđelistički • pridev Koji priznaje evanđelje kao jedini pravi izvor vere, npr. evanđelički hrišćani, evanđelička crkva i dr.