Šta znači EVANĐELISTAR?

» evanđelistar • muški rod Knjiga koja sadrži evanđelja, zbornik evanđelja (tur.)