Šta znači EVANĐELISTA?

» evanđelista • muški rod Pisac evanđenja (prema Bibliji poznata su četvorica; Matej, Marko, Luka i Jovan).