Šta znači EVANĐELIST?

» evanđelist • muški rod Objavljivač spasenja; opisivač života, rada i stradanja Isusa Hrista; četiri evanđelista: Matej, Marko, Luka i Jovan, pisci tzv. kanonskih evanđelja, tj. onik koje crkva priznaje kao autentične i verne (za razliku od velikog broja apokrifnih, tj. onih koje crkva ne priznaje kao autentične).