Šta znači EVALUACIJA?

» evaluacija • ženski rod Periodično ocenjivanje efikasnosti, efektivnosti, uticaja, održivosti i važnosti projekta u kontekstu postavljenih ciljeva. Obično se sprovodi kao nezavisno istraživanje razvijene pozadine, ciljeva, rezultata, aktivnosti, sredstava, sa ciljem da se iz svega nauči nešto što će biti od pomoći za donošenje budućih odluka. Evaluacija projekta porecenjuje stepen na kome su se ciljevi i zadaci susreli.