Šta znači EVAKUIRANJE?

» evakuiranje • imenica Glagolska imenica od evakuirati (se).