Šta znači EUDIOMETRIJSKI?

» eudiometrijski • pridev Koji se tiče eudiometrije, koji je u vezi sa eudiometrijom.