Šta znači EUBIOTIKA?

» eubiotika • ženski rod Nauka o dobrom življenju; dijetetika. (grč.)