Šta znači EU?

» eu • prefiks Grčki prilog, pojavljuje se kao predmetak u mnogim složenicama i označava nešto dobro, valjano, pravo, lako, povoljno; supr. dis.