Šta znači ETRURIJA?

» Etrurija • ženski rod (geologija) Pokrajina koja je bila u starom veku na tlu Italije, čiji je narod bio poznat po svojoj umetnosti i kulturi; posebno se isticao u slikarstvu, arhitekturi i građevinarstvu (lat.).