Šta znači ETAPA?

» etapa • ženski rod Deo vremena u razvoju nečega;
Razvojni stepen, stupanj;
Period vremena za koji se nešto zbiva ili traje;
Period vojnog marša ili nastupanja u ratu;
Deo određenog rastojanja u sportskim utakmicama (fr.)
Stepen, stupanj, stepen razvitka; voj. konak, danište, postaja, drumska stanica, odmorište; dan marša; slagalište, spremište, skladište, magacin robe; dnevni obrok.