Šta znači ETALONIRATI?

» etalonirati • glagol Baždariti, žigosati meru ili teg i dovesti u sklad sa zakonskim odredbama; sravnjivati merenja kod instrumenata.