Šta znači ETALONIRANJE?

» etaloniranje • imenica Postupak kontrole alata prilikom vraćanja alataiz radionice u skladište posle njegove upotrebe: upotrebljavani alat se upoređuje sa uzorkom i, ako odgovara tome uzorku, na njega se stavlja žig koji označava ispravnost alata; ako ne odgovora uzorku, alat se upućuje u alatnicu na doradu, oštrenje, preradu ili rashodovanje (Kukoleča) (fr.)