Šta znači ETALON?

» etalon • muški rod Pramera, osnovna mera, osnovna težina; voj. kalibar, kalibarska mera.
Zlatna podloga ka merilo za vrednost neke valute (novca);
Precizno napravljen uzorak neke mere kojom se proverava tačnost i preciznost iste takve mere (npr. etalon mere za dužinu je metar). (fr.)

» etalon • muški rod (životinja) Pastuv, ždrebac, ajgir. (fr.)