Šta znači ETA ŽENERO?

» eta ženero • fr. etats generaux glavni staleži, skupština triju staleža: plemstva, duhovništva i građanstva, koja se sastajala u Francuskoj od 1302 do 1614; posle nesastajanja od 175 godine, Luj XVI ponovo je sazvao 5. maja 1789, čime je otvorena Velika francuska revolucija.