Šta znači ETA?

» eta • imenica (lingvistika) Sedmo slovo grčke azbuke, dugo e.

» eta • ženski rod Stanje, položaj, svojstvo; stalež, poziv; državno gazdinstvo, predračun o prihodima i rashodima u državnom gazdinstvu; domaćinstvo, gazdovanje; voj. propisano brojno stanje trupa; država; l'eta se moa "država sam ja", čuvena izjava francuskog kralja Luja 1pred parlamentom 165koja izražava vrhunac apsolutističke svesti jednog vladaoca; etatna godina, računska, budžetska godina.
» Eta • ženski rod Skraćenica naziva terorističko-separatističke organizaicje Baska u Španiji (šp.)