Šta znači EŠARPA?

» ešarpa • ženski rod Oficirski opasač kao znak dežurstva ili kakve druge, naročito svečane dužnosti, pojas, tkanica, opasač; kosi udarac; uzani šal od flora i slične materije; pucati en ešarp, pucati koso (ili sa strane, zboka). (fr.)