Šta znači EŠANPIRATI?

» ešanpirati • glagol (umetnost) Svetlošću i senčenjem pojačati sliku na njenoj osnovi.