Šta znači EŠALON?

» ešalon • muški rod Ešelon (fr.)