Šta znači EŠAFODAŽA?

» ešafodaža • ženski rod Podizanje (ili građenje, nameštanje) skele; voj. skela, skela od kolja.