Šta znači EŠ?

» • skraćenica Elektrotehnička škola.

» Pogledajte i Es «