Šta znači ERBOS?

» Erbos • muški rod (mitologija) Starogrčko božanstvo.