Šta znači ERATO?

» Erato • ženski rod (mitologija) Jedna od devet muza, zaštitnica poezije, naročito lirske (ljubavne), i erotične muzike; u umetnosti obično prikazivana sa lirom; up. muza.