Šta znači ERATIČAN?

» eratičan • pridev Koji luta, koji se premešta; nepostojan, nepravilan, neredovan, nastupni; eratične stene, geol. putujuće stene, lutajuće stene, tj. one koje se nalaze na površini Zemlje daleko od mesta na kojem su postale; eratične bolesti, med. nepravilne, neredovne, nastupne, atipične bolesti, npr. groznica.